ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στη Γενική Κλινική «Παναγία η Οδηγήτρια» προσπαθούμε συνεχώς να βελτιωνόμαστε, για να παρέχουμε καλύτερη εξυπηρέτηση σε εσάς: τους ασθενείς μας και τους συνοδούς τους.

Το αποδεικνύουμε έμπρακτα, εφαρμόζοντας δύο διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα:

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το νέο πρότυπο EN ISO 9001:2015

Πιστοποιεί το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών που προσφέρει η Κλινική, διασφαλίζοντας την ικανοποίηση των αναγκών και των απαιτήσεων των ασθενών μας. 

Δείτε την πιστοποίηση

 Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 22000:2005

Πιστοποιεί ότι η Κλινική ακολουθεί αυστηρούς κανόνες, όσον αφορά την υγιεινή και ασφάλεια των γευμάτων των ασθενών μας.
Στο πλαίσιο αυτό, εφαρμόζουμε ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων σε όλα τα στάδια: παραλαβή, αποθήκευση, προετοιμασία και διανομή.

Δείτε την πιστοποίηση

Πολιτική Ποιότητας

Όραμα της Διοίκησης και του προσωπικού της Κλινικής είναι να καταστεί η Κλινική συνώνυμη της παροχής υπηρεσιών υψηλής ποιότητας σε ένα περιβάλλον φιλόξενο προς τον ασθενή και τους συγγενείς του.

Στόχοι της Κλινικής είναι οι εξής:

  • Η παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών φροντίδας υγείας ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες, τις επιθυμίες και την ιδιωτικότητα των ασθενών.
  • Η παροχή ενός «οικογενειακού» περιβάλλοντος κατά την παραμονή των ασθενών και των συνοδών τους στο χώρο της Κλινικής, στο οποίο να αισθάνονται οικεία.
  • Η τήρηση της κείμενης ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας καθώς και των σχετικών κανονισμών που απορρέουν από αυτές.
  • Η τήρηση κανόνων υγιεινής και ασφάλειας των ασθενών, συνοδών και εργαζομένων της Κλινικής
  • Η παρακολούθηση των βασικών διεργασιών της Κλινικής μέσα από ένα πλαίσιο δεικτών και τη συνεχή επισκόπηση και επικαιροποίηση αυτών.

Οι επίτευξη των στόχων θα γίνει μέσα από:

  • Τη συνεχή βελτίωση της ικανοποίησης των ασθενών/ συνοδών
  • Τη συνεχή εκπαίδευση και εξειδίκευση του προσωπικού της Κλινικής
  • Τη συνεργασία με έμπειρους ιατρούς, με σκοπό τη παροχή ιατρικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου
  • Το συνεχή εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού της Κλινικής
  • Τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας