ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Το Νεφρολογικό Τμήμα της Κλινικής «Παναγία η Οδηγήτρια» αναλαμβάνει τη διερεύνηση και αντιμετώπιση οξέων νεφρικών νοσημάτων αλλά και χρόνιων περιστατικών όπως:

  • οξεία και χρόνια νεφρική ανεπάρκεια
  • διαβητική νεφροπάθεια
  • υπερτασική νεφροσκλήρυνση
  • αιματουρία-λευκωματουρία
  • σπειραματονεφρίτιδες
  • νεφρολιθίαση

Επίσης, το Τμήμα μας προσφέρει έγκυρη ενημέρωση και κατάλληλη προετοιμασία στους ασθενείς που πλησιάζουν στο τελικό στάδιο της χρόνιας νεφρικής νόσου, καθώς και πλήρη  προμεταμοσχευτικό έλεγχο  του λήπτη αλλά και του δότη νεφρικού μοσχεύματος.

Συνεργάτες Ιατροί


Ώρες Λειτουργίας Τακτικού Εξωτερικού Ιατρείου κατόπιν ραντεβού.

Τηλέφωνα Γραμματείας για Ραντεβού: 210 46 11 204 - 6

Τμήμα Επειγόντων: κάλυψη 24 ώρες το 24ωρο