ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Ωράριο Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων κατόπιν Ραντεβού

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

καθημερινά 08:00-14:00

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

καθημερινά 08:00-14:00

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

καθημερινά 08:00-14:00

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

καθημερινά 08:00-14:00

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

καθημερινά 08:00-13:00

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ - ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

καθημερινά 08:00-15:00

ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

        κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή        13:00-14:00

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

κάθε Δευτέρα και Πέμπτη 11:00-12:00

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

καθημερινά 08:00-15:00

ΜΕΤΡΗΣΗ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ

καθημερινά 08:00-20:00

ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ

καθημερινά 08:00-20:00

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

καθημερινά 08:00-20:00

ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ – TRIPLEX ΑΓΓΕΙΩΝ

καθημερινά 08:30-14:00 και 16:30-19:00

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ (ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ, ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ, ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ, ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ, ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ)

καθημερινά 06:00-22:00

ΜΟΝΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

καθημερινά 11:00-15:00 και 16:00-19:00

Επείγοντα περιστατικά εξυπηρετούνται 24 ώρες το 24ωρο.