ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΟΛΟΓΗΣΕΩΝ

Νέο τμήμα παροχής ιατρικών υπηρεσιών σε πληρώματα πλοίων αναπτύχθηκε στη Γενική Κλινική Παναγία η Οδηγήτρια. Το τμήμα δημιουργήθηκε για να εξυπηρετήσει γρήγορα και αποτελεσματικά την Υγειονομική Υπηρεσία Πληρωμάτων Πλοίων της ERGO. Ο όμιλος ERGO, κατόπιν εξαγοράς της ΑΤΕ Ασφαλιστικής, είναι πλέον ο μεγαλύτερος Όμιλος Γενικών Ασφαλίσεων στην Ελλάδα.

 

Οι 5000 ναυτικοί περίπου που θα εξυπηρετούνται ετησίως,  θα έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες όπως η έκδοση καρτών υγείας ναυτολόγησης, η έκδοση πιστοποιητικών για σημαία Μάλτας αλλά και σε πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια περίθαλψη.

Με τη συνεργασία αυτή η κλινική μας ισχυροποιεί ακόμα περισσότερο την παρουσία της και θεμελιώνει μια νέα εποχή στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών στον τομέα της υγείας.