ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΩΡΕΑΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ

Την Τρίτη 21 Οκτωβρίου είχαμε τη χαρά να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας, όπως κάθε χρόνο, στο Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας.

Το  Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα φιλοξενεί κορίτσια από 6 ετών προερχόμενα από οικογένειες με σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα, προσφέροντας εκτός από στέγη, φροντίδα και συναισθηματική υποστήριξη, εξαιρετικές εκπαιδευτικές δυνατότητες και τα απαραίτητα εφόδια για την πρόοδό τους ως ενήλικες σε μια σύγχρονη κοινωνία.

Ο ιατρός καρδιολόγος κ Παναγιώτης Μπάιζος, μαζί με νοσηλευτές της Κλινικής μας, έκαναν τον ετήσιο καρδιολογικό έλεγχο (ηλεκτροκαρδιογράφημα, κλινική εξέταση) σε όλα τα παιδιά που φιλοξενεί το Ίδρυμα. 

Ευχαριστούμε τα κορίτσια για την καλή διάθεση και τη θετική ενέργεια  που μας μετέδωσαν!