ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αποστολή μας είναι:

Να προσφέρουμε αξιόπιστες υπηρεσίες υγείας και υψηλής ποιότητας εξυπηρέτηση, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, αντιμετωπίζοντας κάθε ασθενή με προσωπικό ενδιαφέρον.

Να δημιουργούμε αίσθημα ασφάλειας και αξιοκρατίας στους εργαζόμενους μας.